Facebook ile Bağlan

Bebek

çocuklarda obezite

 
Şişmanlık (obezite) vücutaki ağ miktarının artması olarak tanımlanmaktadır. Şişmanlık aşam bo u
süren kronik bir enerji metabolizması bozukluğudur. Vücuda harcanandan daha fazla enerji alınması
durumudur. Daha fazla çocuk ve gençlik döneminde orta a çıkan obezitenin, gelecekte bu bire lerde
birçok sağlık sorununun orta a çıkmasına neden olacağı düşünülmektedir.
Türki e Beslenme ve Sağlık Araştrması 2010 verilerine göre ülkemizde 0-5 aş arasındaki obezite
sıklığı %8.5; fazla kilolu ve şişman( obez ) sıklığı ise %26.4’tür. 6-18 aş aralığındaki obezite sıklığı
%8.2; fazla kilolu ve şişman( obez) sıklığı ise %22.5 olarak belirlenmiştr.
Obezite her aş grubunda görülmekle birlikte fz olojik olarak hızlı ağ depolanmasının me dana
geldiği aşlarda daha sık olarak görülmektedir. Çocukluk döneminde en sık olarak aşamın ilk ılı, beş-
alt aş arası ve püberte döneminde olmaktadır. Beş aşından önce ve 15 aşından sonra başla an
obezite ne azık ki daha tehlikelidir.Yine apılmış çalışmalarda; okul öncesi aşlarda şişman çocukla-
rın % 26-41’inin okul çocuklarında şişman olanların % 42-63’ünün erişkin aşta şişman kalma a
devam etği gösterilmiştr. Eğer önlem alınmazsa tüm dün adaki etşkinlerin % 20’sinin (150 mil on
kişi), çocuk ve adolesanların % 10’unun (15 mil on kişi) ileride şişman bire ler olacağı
düşünülmektedir.
Hepimiz bili oruz ki obezitenin ve özlellikle de artk çocukluk çağındaki obezite( şişmanlık ) nin
artmasında birçok etmenin rolü bulunmaktadır. Şişmanlık; genetk etmenler ( kalıtm, cinsi et,
haraketsiz aşam biçimi ve fziksel aktvitenin azlığı vb.) ile çevresel etmenlerin, enerji metabolizması
ve ağ dokusu üzerindeki etkilerinin bir bileşenidir. Genetk atkınlığı olan bire lerde devam eden çok
önlü çevresel etmenler de maalesef ki, şişmanlığın oluşumunu kola laştrmaktadır.
Günümüzde şehir aşamında üksek bir artş olması ve çalışan ebeve n sa ısındaki artş nedeni le;
işten eve orgun – argın bir vazi ete gelen ebeve nler orgunluk ve zaman kısıtlılığına bağlı olarak
evde emek hazırlama erine ; hazır gıdalara önelmektedir. Bu durum da maalesef ki obezite e
doğrudan zemin hazırlamaktadır. Bu konuda reklamların etkisi, hazır i ecek ürünlerinin daha kola
ulaşılabilirliği ve daha ucuz olmasının da katkısı oldukça üksektr.
Peki çocuğun obez olduğu nasıl anlaşılmaktadır?
Çocuklarda görülen obezite özellikle bebeklik dönemlerinden itbaren anlaşılabilir ve bu konuda
gerekli önlem alınabilir .Burada önemli olan nokta; ebeve nlerin bu konuda bilinçli olması ve düzenli
olarak çocuklarının bo -kilo kontrollerini apmaları obezitenin erken aşlarda önlenmesinde oldukça
etkili bir öntemdir. Anne- baba çocuğun gelişim süresince sürekli bo ve kilo değerlerini düzenli
aralıklarla doktor denetminde kontrol etmeli ve persentl değerlerinde herhangi bir ükseklik
durumunda mutlaka bir uzmandan destek alarak obezitenin önlenmesine katkıda bulunmalıdır.
ÇOCUKLARDA OBEZİTE RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILMALI ?
Evet sevgili ebeve nler azının başından beri belirtğim gibi; obezite tek bir nedene bağlı orta a
çıkmadığı gibi obezite durumu la karşılaşıldıktan sonra a da obezite riskini azaltmak için de ; tek bir
çözüm değil bir çok farklı konu a olabildiğince dikkat etmeli ve gerekli önelemleri almalısınız.
Çünkü; hepiniz bili orsunuz ki çocuklar sizin en değerli varlıklarınız ve onların bebeklikten itbaren
genç etşkin bire ler haline gelince e kadar tüm sorumlulukları sizin üzerinizde, bu nedenle; onların
sağlıklı bir şekilde gelişim süreçlerine katkıda bulunmak için bilinçli anne babalar olmalı ve onlar için
her şe in en doğrusunu ve en güzelini apmalısınız● Çocukların uzun süre ekran başında hareketsiz bir şekilde l-kalmsını önlemek için önlemek için siz
ebeve nlerin çocuklarınızı ke if aldığı aktvitelere önlendirmesi ( örneğin; ürümek, koşmak, ip
atlamak, bisiklete binmek, üzmek, aktf o unlar gibi) bu dönemde hareketsizliğin, obezitenin
engellenmesi için oldukça önemli bir öntemdir.
DİYETİSYEN TUĞBA KÜÇÜK
Bu içerik için oy ver:
Gebelik Şekeri (Gestasyonel Diyabet)
ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ARTIRACAK BESLENME ÖNERİLERİ

Yorumlar

 
No comments yet
Zaten Üyemisiniz? Giriş Yapın
Guest
Salı, 04 Ağustos 2020

©2016 HamileAnneler

E-Bülten

Etkinlikler, Uzman Önerileri, Soru - Cevaplar, Haberler ve daha birçok şeyi kaçırmak istemiyorsan sende bize katıl!